Se her hvordan Bygma kan hjælpe dig med initiativer til dit ansvarlige byggeri

Genanvendelse og fællesskab i visionært DGNB Guld-byggeri

Bygma Randers og Profile er leverandører til Knudrisrækkerne, som vil bringe ansvarlighed helt ind i centrum af Århus. Med sine fem etager bliver byggeriet, som Q-konsortium står bag, byens højeste træhus.  De første spadestik blev taget her i foråret, og byggeriet ventes at stå færdigt i slutningen af 2021.

Entreprenøren: lavt CO2-aftryk
”Det var fra start en spændende opgave” siger Søren K. Overgaard, projektdirektør i Q-Construction. ”Kravet fra bygherren var, at byggeriet skulle være med et lavt CO2-aftryk. Vi valgte derfor at anvende træ frem for beton i de bærende konstruktioner og på facaderne. Vi ønskede desuden en samarbejdspartner med godt kendskab til certificeret byggeri, og i teamet var der gode erfaringer med at bygge i træ fra boligbyggeriet Lisbjerg Bakke i Århus.

Sammen med Profile fandt vi frem til en konstruktion bestående af bjælker og søjler i limtræ, limtræselementer og CLT til Knudrisrækkerne. Profile har ekspertise inden for de avancerede beregninger, der er valgt til projektet, og træet får vi leveret gennem Bygma Randers, som vi har et mangeårigt samarbejde med. Vi glæder os over at vi nu er i gang med at bygge et hus der bliver en god grøn oplevelse for både bygherre, beboere og Århus”.

Arkitekten: ansvarlighed og fortidens historie
”Med Knudrisrækkerne vil vi vise at almene boliger er for alle. Og at fællesskabet har de allerbedste vilkår, når man giver plads til at mennesker kan mødes på tværs af sociale og økonomiske skel” siger Sebastian Soelberg, partner og arkitekt i KANT arkitekter. ”Visionen har desuden været at skabe en bygning, der på den ene side peger fremad med et usædvanligt koncept, men samtidig tager fortidens historie med sig ved at genanvende dele af det eksisterende hus”.