Se her hvordan Bygma kan hjælpe dig med initiativer til dit ansvarlige byggeri

Svanemærket byggeri

Svanemærket byggeri er en tredjeparts certificering som har fokus på både miljøet, og de mennesker der skal opholde sig i byggeriet. Der stilles høje krav til de miljømæssige aspekter ved bl.a. krav om certificeret træ, et lavt energiforbrug og godt indeklima. Materialer og kemiske produkter skal tillige leve op til de høje krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer.

Svanemærket byggeri stiller 42 ufravigelige krav, og derudover skal et byggeri tilegne sig yderligere point ud fra 23 forskellige valgfrie kategorier. Som en  del af de 23 point kategorier, skal man i pointkrav 19 (P19) minimum opnå 8 ud af 14 mulige point, som omhandler miljømærkede produkter. Der er i alt 64 mulige point at hente i Svanemærket.

Svanemærket byggeri er en type 1 mærkning, efter ISO 14024 standarden. Type 1 mærkninger dækker hele livscyklussen, har en mere holistisk tilgang til miljøaspekterne og kræver også en uvildig tredjeparts certificering.

Kontakt din regionale bæredygtighedskonsulent for nærmere vejledning.

Svanemærkning version 4.3

Fra 15. maj 2023 er kravene til Svanemærket byggeri blevet skærpet (version 4.0). Kravene har fortsat fokus på kemikalier, men ydermere med fokus på klima og energi samt biodiversitet og at fremme den cirkulære økonomi. Der lægges vægt på ansvarligt forbrug af ressourcer for at reducere klimabelastningen og minimering af skadelige kemikalier. Kravene er koordineret ift. de tekniske screeningskriterier for væsentlige bidrag i EU Taksonomien Annex 1 ved nybyggeri.

Du kan her se de skærpede krav (version 4.3):

 • I brugsfasen er der krav til et lavt energiforbrug – minimum 10 % bedre end klimakravene i BR18.
 • LCA med en grænseværdi på max 10,5 kg CO2-ækvivalenter/m2.
 • Krav til beton, stål og aluminium (fokus på genanvendelse og EPD)
 • Cirkulær økonomi – design til demontering, tilbagetagningssystemer og genbrugte produkter
 • Krav til dagslys, kontrol af fugt og minimal udsættelse for skadelige kemikalier.
 • Fokus på indholdsstofferne i kemiske produkter og materialer, der sikrer et minimalt brug af skadelige stoffer i byggeriet samt forbedrer indeklimaet og bidrager til større genanvendelse af materialerne. Eksempler på stoffer materialerne ikke må indeholde: CMR stoffer, Ftalater, PFAS, Bromerede flammehæmmere etc.
 • Miljøundersøgelse af genanvendte materialer skal foretages, før genanvendte materialer kan godkendes.
 • Vurdering af og forvaltningsplan til at bevare og forbedre biodiversiteten på byggegrunden.
 • Krav til håndtering af byggeaffald bliver obligatorisk.
 • Der skal føres kontrol af byggeprocessen.

Du finder her link til ansøgningsskema mv.

Vil du vide mere, kan du her læse det fulde kriteriedokument for de nye krav.
Kriteriedokument 4.3– Svanemærket. Gælder fra 15. maj 2023 – 15. maj 2026.

Du kan også læse det fulde kriteriedokument for kravene Svanemærket byggeri 3.0, som fortsat vil være gældende i en overgangsperiode: Kriteriedokument 3.15 Gælder fra 25. juni 2022 – 30. september 2024.

Såfremt der optræder uoverensstemmelser i ovenstående kriteriedokumenter, er det altid den engelske version som er gældende.

Bagatelgrænse

Der er områder som er undtaget krav til materialer og produkter. Du finder herunder et udpluk af listen over de områder, der ikke er underlagt kravene:

 • Skum, forskallingsolie og lignende, som bruges til støbearbejde.
 • Fastgørelsesanordninger: Søm, skruer, bolte og beslag.
 • Låse og håndtag.
 • Midlertidige produkter, undtaget træ.

Hvilke byggerier kan certificeres som Svanemærket

Byggerier som kan certificeres er;

 • kontorbyggeri (gælder kun version 4.3)
 • fritidsboliger (gælder kun 3.0),
 • etagebyggeri
 • daginstitutioner
 • skoler
 • huse herunder også parcelhuse
 • rækkehuse
 • handicapvenlige boliger
 • studie- og ældreboliger.

Byggeprocessen og det endelige byggeri vil blive godkendt af en uvildig tredjepart. Via linket HER kan du se placeringen af de godkendte Svanemærkede byggerier.

Hvilke krav skal du især være opmærksom på

Vær især opmærksom på kravene om certificeret træ og lister (minimum 70 % PEFC eller FSC®) samt kemi, dvs. lim, lak, fuge, spartel, maling mv, samt øget fokus på håndtering og forebyggelse af fugt i byggeriet.

Der er derudover krav til byggeprodukter som fx isoleringsmaterialer, afløbsrør, elkabler, tætningsmembraner, indvendige og udvendige byggeplader bestående af fx gipsplader, cement, glasfiber mv.

Svanemærket produkter hos Bygma

I Bygma finder du en lang række svanemærkede produkter fra vores leverandører, og vi hjælper også gerne med, hvilke produkter, der er registreret i databasen for byggeprodukter ift. at kunne indgå i Svanemærket byggeri via vores Det grønne valg.

Certificeret træ er et krav og det får du hos Bygma

Svanemærket byggeri skal leve op til strenge krav for certificeret træ, som sikrer at det stammer fra ansvarligt forvaltede skove og er lovligt fældet. Bygma er PEFC og FSC certificeret og leverer udelukkende certificeret råtræ, hvilket sikrer krav til dit svanemærket byggeris krav og gør processen nemmere, når du handler dit træ hos Bygma. Dokumentationen er bygget ind som standard i alle dine følgesedler og fakturaer, og kan downloades direkte i ProffDok.

Træsorter med begrænsning eller som ikke er tilladte at anvende

Vær opmærksom på, at der kan være brugsbegrænsning på visse træsorter, eller sorter som ikke er tilladte at anvende til Svanemærket byggeri. Du finder her listen over træsorter med særlige begrænsninger og krav.

Vidste du, at Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke og EU-blomsten er det officielle europæiske miljømærke?

Bygma klarer dokumentationsarbejdet for dig

Når du køber dine materialer i Bygma, kan du nemt og gratis hente en dokumentationspakke på materialerne. Du kan også trække information om mængderne på de indkøbte materialer via Bygma.dk/proff.

Certificeret træ – din sikring for ansvarligt forvaltede skove

Bygma er PEFC- og FSC®-certificeret og vores forretningsenheder i Danmark leverer som standard certificeret træ.

Certificeret træ betyder, at en uafhængig tredjepart har kontrolleret dokumentationen for, at træet stammer fra skove, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Det tager samtidig hensyn til de mennesker, der arbejder i skoven er sikret både uddannelse, sikkerhedsudstyr og en fair løn.

Det certificeret træ opfylder samtidig ét af mange krav ved certifcerede byggerier.

Det grønne valg – produkter der er mindre miljøbelastende eller bedre for dit indeklima

Hos Bygma finder du et stort udvalg af produkter som overholder certificeringskrav og dermed kan indgå i et certificeret byggeri. Det er produkter såsom certificeret træ, indeklima- og miljømærkede produkter som både omfatter spartelmasse, lim, montageskum og kemiske produkter til brandsikring.

Disse produkter og den tilhørende dokumentation har vi identificeret, samlet og mærket med Det grønne valg for at gøre det nemt for vores kunder at træffe et materialevalg der kan indgå i et certificeret byggeri.

Vidste du at…

I et Svanemærket byggeri kan der både indgå Svane-/EU-blomst miljømærkede produkter og produkter der er registreret i databasen for byggeprodukter ift. at kunne indgå i Svanemærket byggeri. Vær opmærksom på, at det kun er de miljømærkede produkter der giver point ved sammentælling af pointkravene.