Se her hvordan Bygma kan hjælpe dig med initiativer til dit ansvarlige byggeri

Klimakrav i bygningsreglement fra 2023

Fra 1. januar 2023 træder klimakravene i kraft og indebærer, at alt nybyggeri skal dokumentere klimaaftrykket i henhold til de nye krav i bygningsreglementet. Der skal udarbejdes en livscyklusvurdering (LCA) for byggeriet, inden bygherre kan opnå en ibrugtagningstilladelse. Ved byggeri over 1.000 m2 er kravet yderligere, at byggeriet maksimalt må udlede 12 kg CO2– ækvivalenter/m2/år, set over en 50 årig periode.

Klimakrav pr. 1. januar 2023:

 • Nybyggeri: Krav om livscyklusvurdering (LCA)
 • Nybyggeri over 1.000 m2: Krav om livscyklusvurdering (LCA), samt grænse på
  12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år

2024 – genbrugsmaterialer

Fra 1. januar 2024 sættes CO2-udledningen fra genbrugsmaterialer til 0 kg CO2-ækvivalenter i LCA. Indtil 31. december 2023 blev genbrugsmaterialers klimabelastning beregnet på samme niveau som nye materialer. At genbrugsmaterialer nu tæller for nul procent i LCA’en skaber et naturligt og større incitament til at benytte genbrugsmaterialer. Det er dog vigtigt at have klarhed over garanti på genbrugsmaterialer.

Frivillig lavemissionsklasse:

Der indføres en frivillig lavemissionsklasse i bygningsreglementet med fastsatte grænseværdier for CO2 -udledning, som skærpes hvert andet år frem mod 2029.
Beregningen udføres efter metoden i bygningsreglementet fra 2023.
For at overholde lavemissionsklassen i 2023 må byggeriet ikke udlede mere end 8 kg CO2– ækvivalenter/m2/pr. år set over en 50 årig periode.

Mouse-over for at læse mere

 • Vær opmærksom på, at bygherrer kan indføre mere ambitiøse krav til deres byggerier.
 • Fra 2025 ændres reglerne igen. Herfra vil der være en grænseværdi for alt nybyggeri omfattet af energiramme, uanset størrelse. Grænseværdien fra 2025 er ikke meldt ud endnu.

Bygherre/rådgiver/arkitekt/totalentreprenør

Bygherre har ansvaret for at sørge for der bliver udarbejdet en LCA. Det vil oftest være en rådgiver, der udfører LCA på bygninger.

Producenter/leverandører

Producent/leverandør har ansvaret for at sørge for EPD’er, som indeholder information om de anvendte produkters klimapåvirkning, som udarbejdes af producenten.

Entreprenør/håndværker

Entreprenør/håndværker har ansvaret for at sørge for at oplyse om mængder og EPD’er (miljøvaredeklarationer) på de anvendte produkter i byggeriet.

Kommunal myndighed

LCA skal afleveres til kommunen i forbindelse med færdigmelding af byggeriet.

Læs mere om kravene under webinaret

Klimakrav – infomøde

Tidskoder til infomøde

 •   8.30 – De nye klimakrav
 • 12.00 – Hvem har hvilket ansvar
 • 15.58 – Hvad skal I levere
 • 17.38 – Hvad er en LCA og EPD
 • 29.51 – Hvor meget CO2 stammer fra materialer
 • 34.18 – Hvordan hjælper Bygma

Hvilken betydning har klimakravene for dig?

Håndværkerens/entreprenørens opgave
Til en livscyklusvurdering (LCA), er der behov for input fra håndværker/entreprenøren. Du vil kunne blive bedt om, at:

 • Aflevere miljøvaredeklarationer (EPD)
  • En miljøvaredeklaration viser blandt andet, hvor meget CO2 et produkt udleder. Du kan blive bedt om at aflevere miljøvaredeklarationer, på de produkter der er brugt i byggeriet. Via Bygma.dk/proff kan du let hente miljøvaredeklarationerne (EPD’er), klar til at sende videre til rådgiveren.
 • Aflevere mængde på alle produkter
  • Hver konstruktion i bygningen skal indtastes i en livscyklusvurdering. Eksempelvis hvor mange m2 vinduesglas og hvor mange meter vindueskarm der er indbygget. Du kan derfor blive bedt om at aflevere hvor mange enheder af et byggemateriale, du har bygget ind. Det kan foregå på flere måder, men du kan hente de konkrete mængder, du har bestilt til sagen via Bygma.dk/Proff.
 • Vær opmærksom på krav til produkters CO2-udledning i udbudsmateriale.
  • Der kan være krav til produkters CO2-udledning, særligt ved ambitiøse bygherrer, der går efter en lav CO2-udledning. Husk at kontakte Bygma hvis du møder kravet, så hjælper vi dig med at finde et produkt, der kan leve op til det.

Processen
Det er bygherren, der er ansvarlig for at udarbejde en LCA, der kan afleveres til kommunen ved færdigmelding. Bygherren vil ofte få en rådgiver eller arkitekt til at foretage selve LCA-beregningen.

Programmet LCA-byg anvendes til LCA-beregningen og er gratis at downloade og bruge. LCA-byg foretager udregningen af bygningens klimaudledning, baseret på input omkring blandt andet mængder af bygningsdele, levetider, bygningens stamdata og produkternes CO2-påvirkning.

LCA skal afleveres til kommunen ved færdigmelding, hvor kravet om overholdelse af grænseværdi på 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år over 1.000 m2 skal dokumenteres.

Ofte vil der for byggerier over 1.000 m2, der skal overholde en grænseværdi, være en indledende LCA, for at se om bygningen kan overholde kravet.

Produkternes klimapåvirkning
De nye krav til LCA ved nybyg medfører et stigende fokus på produkternes klimapåvirkning. Nogle producenter har udarbejdet en EPD, som viser klimapåvirkningen på netop deres produkt. Det viser ikke om produktet er klimavenligt eller ej, men deklarer hvor meget produktet udleder i forskellige miljøfaser.

EPD står for Environmental Product Declaration og er en miljøvaredeklaration. En EPD dokumenterer byggevarers miljømæssige egenskaber og bliver udviklet i henhold til anerkendte europæiske og internationale standarder.

Der findes også branche miljøvaredeklarationer (EPD), hvor f.eks. træindustrien eller betonelementforeningen er gået sammen om at udarbejde en EPD for hver deres branche. De kan findes på EPD-Danmarks hjemmeside.

Hvis produktet hverken har en produktspecifik- eller en branche EPD, er der mulighed for at bruge de generiske data i bygningsreglementet.

Omfattede bygningsdele
I bygningsreglementet er det oplistet hvilke bygningsdele, der skal indgå i en LCA samt hvilke forenklinger/bagatelgrænser for produkter, der er gældende f.eks. medregnes fugemateriale ikke. Se mere her.

Hvilke byggerier er omfattet af klimakravene fra 1. januar 2023

 • Nybyg, hvor der ansøges om byggetilladelse efter 1. januar 2023
 • Nybyg, der er omfattet af reglerne for energirammeberegning.

Hvilken betydning har klimakravene for dig?

Som udførende entreprenør eller håndværker skal du kunne fremskaffe miljøvaredeklarationer (EPD) og mængder på de anvendte materialer. Se hvordan Bygma kan hjælpe med det her.

Bygma klarer dokumentationsarbejdet for dig

Når du køber dine materialer i Bygma, kan du nemt og gratis hente en dokumentationspakke på materialerne. Du kan også trække information om mængderne på de indkøbte materialer via Bygma.dk/proff. Se her hvor let du kan hente informationerne.

Hvilke byggerier er omfattet af klimakravene fra 1. januar 2023

 • Nybyg, hvor der ansøges om byggetilladelse efter 1. januar 2023
 • Nybyg, der er omfattet af reglerne for energirammeberegning, dvs. bygninger opvarmet til over 5 C
 • Byggeri der er opvarmet til 5 C eller mere.

Hvilken betydning har klimakravene for dig

Som udførende entreprenør eller håndværker skal du kunne fremskaffe miljøvaredeklarationer (EPD) og mængder på de anvendte materialer. Se hvordan Bygma kan hjælpe med det her.

Bygma klarer dokumentationsarbejdet for dig

Når du køber dine materialer via Bygma.dk/proff, kan du nemt og gratis hente en dokumentationspakke på materialerne. Du kan også trække information om mængderne på de indkøbte materialer. Se her hvor let du kan hente informationerne.

Det grønne valg – et mindre miljøbelastende valg af produkter til dit byggeri

Vi oplever, at der er usikkerhed om, hvilke produkter der er mindre miljøbelastende. Derfor har vi lavet Det grønne valg, som let giver et overblik over, hvilke produkter der er indeklima- eller miljøcertificeret og kan indgå i et certificeret byggeri.

Disse produkter og den tilhørende dokumentation har vi identificeret, samlet og mærket med Det grønne valg for at gøre det nemt for vores kunder at træffe et materialevalg der kan indgå i et certificeret byggeri.

Certificeret træ – din sikring for ansvarligt forvaltede skove

Bygma er PEFC- og FSC-certificeret og vores forretningsenheder i Danmark leverer som standard certificeret træ.

Certificeret træ betyder, at en uafhængig tredjepart har kontrolleret dokumentationen for, at træet stammer fra skove, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Det tager samtidig hensyn til de mennesker, der arbejder i skoven er sikret både uddannelse, sikkerhedsudstyr og en fair løn.

Det certificeret træ opfylder samtidig ét af mange krav ved bæredygtige byggerier.

Det grønne valg – produkter der er mindre miljøbelastende eller bedre for dit indeklima

Hos Bygma finder du et stort udvalg af produkter som overholder certificeringskrav og dermed kan indgå i et certificeret byggeri. Det er produkter såsom certificeret træ, indeklima- og miljømærkede produkter som både omfatter spartelmasse, lim, montageskum og kemiske produkter til brandsikring. Disse produkter og den tilhørende dokumentation har vi identificeret, samlet og mærket med Det grønne valg for at gøre det nemt for vores kunder at træffe et materialevalg der kan indgå i et certificeret byggeri.

Certificeret træ – din sikring for ansvarligt forvaltede skove

Bygma er PEFC- og FSC®-certificeret og vores forretningsenheder i Danmark leverer som standard certificeret træ.

Certificeret træ betyder, at en uafhængig tredjepart har kontrolleret dokumentationen for, at træet stammer fra skove, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Det tager samtidig hensyn til de mennesker, der arbejder i skoven er sikret både uddannelse, sikkerhedsudstyr og en fair løn.

Det certificeret træ opfylder samtidig ét af mange krav ved certificerede byggerier.