Se her hvordan Bygma kan hjælpe dig med initiativer til dit ansvarlige byggeri

DGNB byggeri

DGNB byggeri er den certificeringsform der stiller flest krav til byggeriet. Certificeringen er kendetegnet ved at have et helhedsorienteret syn. Den vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeligt, for at gøre det værdifuldt i den daglige praksis i byggebranchen. Dertil kommer den procesmæssige, tekniske og områdets kvalitet af byggeriet som også vægtes i certificeringen.

DGNB Nye bygninger og omfattende renoveringer

I DGNB manualen for nybyg og omfattende renoveringer, er det muligt at opnå følgende certifikater.

Platin

80 % samlet
(Minimum 65 % i
hvert hovedområde)

Guld

65 % samlet
(Minimum 50 % i
hvert hovedområde)

Sølv

50 % samlet
(Minimum 35 % i
hvert hovedområde)

Kriterier

DGNB byggeri bedømmes og pointgives ud fra ca. 270 punkter. Der gives point ud for hvert kriterie, og det samlede antal point afgør om bedømmelsen er sølv, guld eller platin. Hovedkriterierne er blandt andet:

[ninja_charts id=”1″]

Derudover er det muligt at opnå yderligere en eller flere af disse kvaliteter på byggeriet – uanset om der er tale om sølv, guld eller platin byggeri:

DGNB Hjerte

Bygninger kan opnå en selvstændig udmærkelse for sundhed og komfort – DGNB Hjerte. Det er en integreret del af certificeringen og er indført for at sætte ekstra fokus på brugerne af bygningerne.

DGNB diamant

DGNB Diamant er en selvstændig udmærkelse for arkitektonisk kvalitet, der kan ansøges af alle DGNB-certificerede bygninger. DGNB Diamant er baseret på en bedømmelse fra et fagdommerpanel som vurderer den arkitektoniske og funktionelle kvalitet.

Cirkulær økonomi

DGNB certificeringssystemet sikrer, at materialecyklusser, gennem nye forretningsmodeller og produktudvikling, er tilgængelige til senere genbrug eller yderligere brug i overensstemmelse med Cradle-to-Cradle-filosofien. DGNB-systemet gør cirkulær økonomiløsninger målbare på bygningsniveau. Løsninger belønnes med bonuspoint, der har en positiv effekt på certificeringsresultatet.

DGNB Planet

DGNB Planet er en udmærkelse, der kan opnås i DGNB 2023 manualen for nybyg og omfattende renoveringer. Den består af en række knock-out krav, som skal være overholdt for at opnå udmærkelsen.

Den indebærer blandt andet skærpede krav til bygningens CO2e-udledning, krav til dokumentation af transport og opførelse i byggeprocessen, og at byggegrunden skal være indenfor eksisterende bebyggelsesstruktur. For produkter, materialer og certificeret træ skal kvalitetstrin 3 overholdes. Udover
overholdelse af knock-out kravene, skal dokumentationen for kravene være tilgængelige og årlig rapportering på biodiversitetsstrategi og energiforbrug i bygningen skal foretages.

Hvad skal du være opmærksom på:

  • Der er altid en DGNB konsulent/auditor tilknyttet projektet. Brug vedkommende til sparring under byggeriet.
  • Ved DGNB byggeri er det vigtigt, at du orienterer dig om, hvilket ambitionsmål der er for byggeriet – DGNB sølv, guld eller platin. Bygma har lanceret ”Det grønne valg”, for at du nemt kan vælge materialer og være på rette spor i forhold til certificeringen.
  • Vær opmærksom på, at allerede fra start stilles der krav om brug af certificeret træ ift. forskalling, interimstræ, som omfatter afskærmning, gelændere mv. på byggepladsen. Kravet gælder også for inventar og træmaterialer i selve bygningen. Det gælder ikke paller og anden emballage. I Bygmas forretningsenheder i Danmark leverer vi som standard certificeret træ, som giver dig maximum point.
  • Der er et knock-out kriterie i forhold til indendørs luftkvalitet, hvor afgasning af produkter og materialer ikke må overstige en defineret øvre grænse. Overskrides den øvre grænse er det ikke muligt at opnå certificeringen. Målingen skal ske indenfor de første fire uger, hvor byggeriet står færdigt.

Ny DGNB manual 2023

Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som varetager DGNB-certificeringen, introducerede ny DGNB manual 1. januar 2023, som endeligt trådte i kraft fra 1. april 2023. Fra årsskiftet var det muligt at tilmelde DGNB projekter efter både 2023 manualen og 2020 manualen. Fra 1. april er det kun muligt at tilmelde efter 2023 manualen.

I den nye manual er LCA-kravene strammet og metoden er opdateret så den følger samme metode for gældende bygningsreglement. LCA er et knock-out krav i DGNB-systemet i 2023 manualen. Det betyder, at det ikke er muligt at opnå en DGNB certificering, såfremt man ikke overholder
bygningsreglementets krav til LCA på nybyggeri, uanset hvordan man har klaret de øvrige kriterier. Derudover fås ingen point hvis man blot overholder grænseværdien på 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år. Her er ambitionerne, at projektet skal performe bedre for at kunne få DGNB point i LCA kriteriet.

DGNB Villa

I januar 2023 er DGNB Villa lanceret, som er en DGNB manual rettet mod nybyg og omfattende renovering af enfamilieshuse, flerfamiliehuse eller fritidshuse på maks. 250 m2.

I DGNB Villa er der 12 kriterier grupperet under kvaliteterne miljø, økonomi og social, hvor miljø vægter 40 %, og økonomi og social hver vægter 30 %. For hver kvalitet opgøres point som visuelt vises ved stjerner. Det kræver en samlet score på 50 at blive certificeret.
I forhold til DGNB manualen for nybyg og omfattende renoveringer, er der i DGNB Villa færre kriterier, og der har været fokus på at simplificere og tilpasse kravene til en mindre skala.

For kemikalier og miljøfarlige stoffer, kan der i DGNB Villa opnås kvalitetstrin 0 og kvalitetstrin 1, hvor kvalitetstrin 1 som hovedregel svarer til højeste score (kvalitetstrin 3 og 4) i DGNB-manualen for nybyg og omfattende renoveringer. For certificeret træ er der tilsvarende krav som i DGNB-manualen for nybyg og
omfattende renoveringer.

For byggematerialer er der desuden mulighed for at opnå point, hvis udvalgte byggematerialer transporteres maks. 500 km. fra produktionsstedet (senest forarbejdende led). Udvalgte byggematerialer beskrives som primære bærende konstruktion (træ/CLT, beton, murværk eller lignende), fundament og
etagedæk (træ, beton) og tagbelægning.

Certificeret træ – din sikring for ansvarligt forvaltede skove

Bygma er PEFC- og FSC®-certificeret og vores forretningsenheder i Danmark leverer som standard certificeret træ.

Certificeret træ betyder, at en uafhængig tredjepart har kontrolleret dokumentationen for, at træet stammer fra skove, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Det tager samtidig hensyn til de mennesker, der arbejder i skoven er sikret både uddannelse, sikkerhedsudstyr og en fair løn.

Det certificeret træ opfylder samtidig ét af mange krav ved certificerede byggerier.

Bygma klarer dokumentationsarbejdet for dig

Når du køber dine materialer i Bygma, kan du nemt og gratis hente en dokumentationspakke på materialerne via Bygma.dk/proff. Du kan også trække information om mængderne på de indkøbte materialer.

Det grønne valg – produkter der er mindre miljøbelastende eller bedre for dit indeklima

Hos Bygma finder du et stort udvalg af produkter som overholder certificeringskrav og dermed kan indgå i et certificeret byggeri. Det er produkter såsom certificeret træ, indeklima- og miljømærkede produkter som både omfatter spartelmasse, lim, montageskum og kemiske produkter til brandsikring.

Disse produkter og den tilhørende dokumentation har vi identificeret, samlet og mærket med Det grønne valg for at gøre det nemt for vores kunder at træffe et materialevalg der kan indgå i et certificeret byggeri.