Se her hvordan Bygma kan hjælpe dig med initiativer til dit ansvarlige byggeri

Cases – Fokus på ansvarligt byggeri

Ansvarligt byggeri tager højde for hele byggeriets livscyklus. Ansvarligt byggeri er sunde bygninger med en god livscyklusvurdering, hvor der er fokus på en mindre klimapåvirkning og sunde forhold for brugerne af byggeriet, i form af optimale lysforhold, akustik og luftkvalitet. En god livscyklusvurdering indebærer en lang levetid for byggeriet. Det vurderes ud fra valg af materialer, hvor det vægtes højt, at materialerne ikke skal udskiftes, eller det er muligt kun at udskifte enkelte elementer. Ansvarligt byggeri har ligeledes fokus på byggeriets fleksibilitet i anvendelsen af byggeriet, både i forhold til udnyttelse af døgnets 24 timer men også fleksibiliteten ved skift af ejer/formål med bygningen. Ved ansvarligt byggeri er der mange krav og forskellige fokusområder, afhængigt af den certificering der er valgt. Her på siden finder du hjælp til de forskellige certificeringer samt klimakrav i Bygningsreglementet.

Seneste indlæg

Sæt strøm til de lokale – Tøm værkstedet og lageret for det kasserede elværktøj og styrk det lokale foreningsliv.