Se her hvordan Bygma kan hjælpe dig med initiativer til dit ansvarlige byggeri

Se her hvordan Bygma kan hjælpe dig med initiativer til dit ansvarlige byggeri

CLT hotel-byggeri med afsæt i CSR
– bygherre og lejer vægter socialt ansvar på Klintholm Havn

Den 1. februar flyttede medarbejdere fra EnBW Baltic2 ind i nyopført hotel på Klintholm Havn bygget med CLT. Lundbæk & Hansen Bygningsforbedring har færdiggjort byggeriet på knap 4 måneder for bygherren MAA Offshore. Materialerne er leveret af Profile og Bygma Hillerød.

”Medarbejderne glæder sig helt vildt til at tage de nye faciliteter i brug” siger Rune Høy, forretningsudvikler fra EnBW Offshore service Danmark. ”De arbejder i 14 dage ad gangen med at yde teknisk service på havvindmøllerne, der ligger en times sejlads herfra. Sikkerhedshensyn gør at de ikke må arbejde i stormvejr og det blæser selvsagt meget herude. Så det har været lange dage uden fast grund under fødderne gennem de 5 år, hvor havvindmølleparken har været i drift. I den periode har medarbejderne været indkvarteret på et hotelskib, så de ser frem til at komme på land og få ’egne’ værelser”.

Hurtig og effektiv byggeproces

Til byggeriet valgte bygherren at samarbejde med Lundbæk & Hansen Bygningsforbedring, der opfører hotellet med CLT (krydslamineret træ) fra Profile A/S, der både er gavnligt for miljøet, meget holdbart og giver en hurtig og effektiv byggeproces. ”Det har vi god erfaring med fra tidligere” siger byggeleder Michael W. Hansen. ”Og det er gået endnu stærkere denne gang. Alt gik efter planen. Vi har rejst vægge, lagt tag, monteret beklædning, gulve, lofter og ventilation på ca. 3 måneder”.

Bygma Hillerød har stået for levering af alt certificeret træ, døre, vinduer, gulve mv. til projektet. Sælger Katja Ronsse-Nørgaard har samarbejdet med Lundbæk & Hansen på en række andre sager. ”Det var derfor naturligt for os at vælge Bygma Hillerød til leverancen, siger Michael W. Hansen. ”Bygma har stor erfaring med certificerede materialer og tilhørende dokumentation, så vi får god sparring, ligesom Profile har været behjælpelige med både beregninger og vejledning.

Med CSR som omdrejningspunkt

”Hensynet til medarbejdernes trivsel vægtede stort, da beslutningen om at leje os ind på hotellet for de næste 10 år blev taget. Det bliver bygget specielt til os, og afspejler den kultur og det sociale ansvar, som vi ønsker at være garant for”, siger Rune Høy videre. ”Samarbejdet med lokalsamfundet i Klintholm på Møn er mindst lige så vigtigt. Vi og bygherren var i dialog med de lokale virksomheder og beboere, og vi er stolte over, at det lykkedes at imødekomme ønskerne om at opføre et byggeri, der passer ind i lokalsamfundet med sine smukke materialer og svensk-røde sommerhus-stemning. Vi har også betinget os, at der blev hyret lokale håndværkere ind på byggeriet”.

Hotel opføres på rekordtid på Klintholm Havn

Lundbæk & Hansen Bygningsforbedring A/S opfører hotel i CLT til indkvartering af medarbejdere fra havvindmøllepark. Hotellet blev opført på ca. 4 måneder og forventes at stå færdigt til indflytning i slutningen af året. Profile A/S og Bygma Hillerød var leverandører til projektet.

Klintholm Havn bliver servicehavn i forbindelse med byggeri af den nye store havvindmøllepark Kriegers Flak i Østersøen. Den lille by Klintholm på Møn kommer til at huse de mange medarbejdere, som deltager i opførelsen af havvindmølleparken, og som kommer til at arbejde med vedligehold af vindmøllerne. Havvindmølleparken Kriegers Flak, blev indviet den 6. september 2021 og kan forsyne 600.000 husstandes forbrug af mindre miljøbelastende strøm.

Lundbæk & Hansen Bygningsforbedring A/S har vundet opgaven med at opføre et nyt hotel, som allerede er udlejet 10 år frem, for MAA Offshore Aps, til indkvartering af medarbejdere.

Fast grund under fødderne

”Ofte overnatter medarbejdere der arbejder på havet på hotelplatforme til havs, men her har man valgt, at vindmølleparkens personale skal have fast grund under fødderne efter fyraften”, fortæller projektleder Michael W. Hansen fra Lundbæk & Hansen A/S. ”MAA Offshore havde et ønske om at skabe liv på havnen, og udover to haller og et administrationskontor er vi nu i gang med at opføre et flot hotel i stil med omgivelserne”.

Hurtig byggeproces

Hotellet på Klintholm Havn opføres i CLT. ”Det har vi gode erfaringer med fra andre byggerier, og en hurtig byggeperiode har været afgørende for valget af materialer”, fortsætter Michael W. Hansen. ”Det var et sikkert valg, for alle elementer blev leveret skåret til på mål, præcis på det tidspunkt der var aftalt. Fra vi startede med at rejse elementerne til taget blev lagt på, gik der kun lidt over 3 uger.

En årsag til den hurtige byggeproces er netop, at alt leveres klar til montering. I modsætning til fx et byggeri i beton, ligger projektet ikke stille i den tid, det tager betonen at tørre. Og selvom det har været en regnfuld sommer, har vi ikke oplevet problemer med fugt”.

Sparring og rådgivning

Lundbæk & Hansen har anvendt CLT-elementer fra Profile til både Klintholm Havn Hotel og de to tidligere CLT-projekter. Profile har samarbejdet med Lundbæk & Hansens ingeniør omkring beregninger og fastgørelser, mens Bygma Hillerød har leveret certificeret træ, samt døre, vinduer, gulve mv. til projektet.

”Det er ret afgørende at kunne hente professionel sparring og rådgivning hos sin leverandør”, siger Michael W. Hansen til slut. ”Vi gjorde nogle lærerige erfaringer med de første store CLT-projekter og har stor tillid til den rådgivning og de ydelser, vi får hos Profile. På samme måde værdsætter vi den service og kvalitet, der følger med leverancerne fra Bygma Hillerød, hvis sælger vi har handlet med i årevis”.

Æstetik og arbejdsmiljø

Den æstetiske dimension har også spillet ind. Opgaven lød på at opføre et hotel, der lignede et badehotel og som faldt godt ind i det maritime miljø på havnen. Her var træ et oplagt materialevalg; det er smukt at se på, og føjer sig naturligt ind i omgivelserne. Og faktisk er hotellet opført med kun én eneste bærende stålbjælke.

”Det er vores tredje CLT-projekt på et år”. siger Michael W. Hansen videre. ”CLT er utrolig holdbart og godt at bygge med, ligesom det gavner arbejdsmiljøet, fordi der er mindre støv og byggestøj. Vi hører desuden, at brugere af vores træbyggerier oplever et bedre indeklima. Og så gør det jo ikke noget, at tidsplanen bliver kortere, når man arbejder med CLT”.