Få overblik over certificeringsordningerne

Klimakrav – Bygningsreglementet – BR18
Klimakrav pr. 1. januar 2023-30. juni 2024:
Nybyggeri: Krav om livscyklusvurdering (LCA)
Nybyggeri over 1.000 m2: Krav om livscyklusvurdering (LCA), samt grænse på 12 kg CO2-ækvivalenter/m2/år

OBS: 1. juli 2024 skærpes klimakravene for nybyggeri – læs mere her.

Lavemissionsklassen
Lavemissionsklassen er pt. en frivillig ordning der skal fremme det ansvarlige byggeri. Den har til formål at favne tre dimensioner; de miljømæssige, sociale og økonomiske forhold og omfatter 7 krav til erhvervsbygninger og 2 yderligere til boliger.

Svanemærket byggeri
Svanemærket byggeri har fokus på både miljøet og de mennesker der skal opholde sig i byggeriet. Der stilles høje krav til de miljømæssige aspekter ved bl.a. krav om certificeret træ, et lavt energiforbrug, godt indeklima og desuden skal materialer og kemiske produkter tillige leve op til de høje krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Ny manual er p.t. i høring ved Miljømærkning Danmark.

DGNB-byggeri
DGNB-byggeri er en valgfri certificering og er den der stiller flest krav til det certificeret byggeri. Certificeringen er kendetegnet ved at have et helhedsorienteret syn et ansvarligt byggeri. Den vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeligt, for at gøre det værdifuldt i den daglige praksis i byggebranchen. Dertil kommer den procesmæssige, tekniske og områdets kvalitet af byggeriet som også vægtes i certificeringen.

LEED / BREEAM
LEED og BREEAM er de to valgfrie internationale miljøcertificeringssystemer. I begge systemer vurderes miljøpåvirkningen i forskellige kategorier. Kategorierne hedder noget forskelligt i LEED og BREEAM, men de dækker stort set de samme områder: arealudnyttelse, energiforbrug, vandforbrug, materialevalg, indeklima, transport, innovationsgrad og affald.

FSC® / PEFC
Alt træ over Bygmas lagre er FSC- eller PEFC-certificeret træ og sikrer, at det stammer fra ansvarligt forvaltede skove og er lovligt fældet. FSC® beskytter også dyr og planter, samt sikrer de mennesker der arbejder i skoven uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. PEFC er et non-profit miljømærke, der beskytter biologisk vigtige skovområder og sørger for socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning. Begge certificeringer vægter ligeligt i DGNB, Svanemærkning, LEED og BREEAM.